:
Pengurusan


  • Dipantau oleh Jemaah Pengurus Sekolah yang dipilih dari kalangan ahli masyarakat yang berminat.
  • Ditadbir oleh Ahli Lembaga Pengurus yang dipilih dari kalangan Jemaah Pengurus dalam Mesyuarat Agung.
  • Diselia oleh seorang Pengurus.
  • Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah masing-masing diterajui oleh Guru Besar dan Pengetua.
  • Mendapat sokongan dari PIBG.