:
Falsafah


FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
Proses pendidikan yang berpaksikan kepada aqidah ketauhidan kepada Allah SWT bersumberkan Al-Quran & As-Sunnah berasaskan sistem pendidikan yang syumul – menyeluruh, seimbang, bersepadu dan berterusan melalui murabbi yang dapat melahirkan insan rabbani sebagai khalifatullah yang berilmu, bertaqwa, berakhlak mulia dan berketrampilan.

OBJEKTIF

  • Mempertingkatkan kepelbagaian sumber kewangan dengan pengurusan kewangan yang lebih cekap.
  • Meningkatkan keyakinan dan kepuasan pelanggan secara menyeluruh.
  • Membina perkongsian strategik dengan berkesan.
  • Menawarkan perkhidmatan Khidmat Perunding kepada lain-lain organisasi.
  • Melaksana sukatan kokurikulum yang memenuhi tuntutan syariat serta mengurus bakat dan potensi pelajar ke peringkat global.
  • Memperkukuh sistem pengajaran & pembelajaran(P&P) bagi memastikan pelajar mencapai tahap yang tertinggi.
  • Menawarkan kurikulum diploma tahfiz, diploma berkaitan pendidikan Islam dan Sijil STAM.
  • Meningkatkan professionalisme dan amalan nilai-nilai murni warga kerja & pengurusan.