:
Visi,Misi


VISI
Menjadi Sebuah Kolej Pendidikan Islam Yang Terunggul Di Selangor Pada Tahun 2025.

MISI

Membina insan bertaqwa yang cemerlang di dunia dan akhirat.

Memperkasa organisasi yang berdaya maju dan memenuhi kehendak pelanggan serta perkhidmatan yang cekap dan profesional.

Mempelbagai kurikulum Pendidikan Islam.

MOTTO
"MEMBENTUK GENERASI MUSLIM GEMILANG"