Syarat Kemasukan

SEKOLAH MENENGAH

 • Warganegara Malaysia. Pemohon dan ibu bapa mestilah warganegara Malaysia.
 • Pemohon telah mendapatkan pengesahan melalui surat akuan, rekod disiplin, dan fail PBS sekolah asal daripada Pengetua.
 • Mahir membaca Al Quran dan menulis jawi.
 • Permohonan Tingkatan satu, kelulusan minima Maqbul ( PSRA ) dan 2A ( UPSR )
 • Kelulusan minima bagi Peperiksaan Pertengahan Tahun atau Peperiksaan Akhir Tahun adalah sekurang-kurangnya 55%. Murid yang menjalani PBS pencapaian minima sekurang-kurangnya Band 2 dan Kurikulum Azhari minima 50%.
 • Permohonan untuk Tingkatan 3 dan Tingkatan 5 tidak diterima.
 • Permohonan dari SMK tidak diterima.
 • Kelulusan adalah tertakluk kepada kekosongan tempat.

SEKOLAH RENDAH

 • Warganegara Malaysia. Pemohon dan ibu bapa mestilah warganegara Malaysia.
 • Pemohon mestilah mendapat pengesahan sekolah asal melalui surat akuan guru besar.
 • Pemohon mestilah boleh membaca Al Quran, membaca, menulis dan mengira( kecuali Tahun 1 ).
 • Permohonan untuk Tahun 6 tidak diterima.
 • Kelulusan adalah tertakluk kepada kekosongan tempat.
TOP