Polisi Pembayaran Yuran

POLISI PEMBAYARAN YURAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH ISLAM AL FARABI

Pembayaran yuran boleh dilakukan melalui salah satu kaedah berikut :

 1. tunai
 2. cek
 3. bank in
 4. pindahan bank (account transfer)
 • Pembayaran melalui kaedah ii,iii dan iv adalah sangat digalakkan.
 • Segala resit atau bukti pembayaran hendaklah diserahkan ke kaunter pembayaran sekolah ataupun dihantar melalui email di siaf@alfarabi.edu.my
Resit rasmi perlu diterima oleh setiap pembayar sebagai bukti pembayaran.
Semua yuran yang berkaitan dengan pendaftaran masuk bagi sesi baru dan Yuran Pengajian bagi bulan Januari perlu dibayar sebelum atau pada 1 Januari tahun sesi baru. Jika ibu bapa gagal membuat bayaran, murid tidak dibenarkan masuk kelas dan diberi tempoh seminggu untuk menjelaskan hutang tersebut.
Semua Yuran Pengajian yang dibayar secara bulanan hendaklah dibayar pada tiap-tiap 1 haribulan setiap bulan bermula dari Januari sehingga November. Ibu bapa yang gagal menjelaskan yuran pada tarikh yang ditetapkan tanpa sebarang surat atau makluman kepada sekolah, surat peringatan akan dikeluarkan.

Tunggakan yuran – Tindakan terhadap mereka yang mempunyai tunggakan yuran adalah seperti berikut:

 1. Peringatan pertama – jika sebulan tertunggak.
 2. Peringatan kedua – jika 2 bulan tertunggak.
 3. Notis 7 hari – jika 3 bulan atau lebih, tertunggak.
 4. Penahanan murid daripada memasuki kelas akan dibuat jika tiada tindakan atau apa-apa surat rayuan oleh ibu bapa/penjaga ke atas notis 7 hari.
 5. Jika ibu bapa ingin memberhentikan pembelajaran anaknya kerana tunggakan yuran, dokumen yang berkaitan seperti Sijil Berhenti Sekolah, Testimonial dan dokumen yang berkaitan tidak akan diberi.
Bagi kes penahanan murid (rujuk 6.4) dan permohonan berhenti (rujuk 6.5), cara penyelesaian hanyalah dengan membayar penuh segala hutang yang ada.
Yuran lama tertunggak – Notis peringatan pada bulan November perlu dikeluarkan kepada ibu bapa yang berhutang bahawa murid berkenaan tidak dibenarkan masuk sekolah untuk sesi baru (contoh 2014).
Bagi murid yang sakit atau cuti berpanjangan – jika ibu bapa masih berminat untuk meneruskan persekolahan sama ada pada tahun yang sama atau tahun yang berlainan, Yuran Pengajian perlu terus dibayar. Jika ibu bapa tidak berminat untuk meneruskan persekolahan, mereka perlu berhenti dan mendaftar semula jika berkeinginan untuk masuk balik ke sekolah selepas itu. Penerimaan untuk mendaftar bergantung kepada kekosongan tempat belajar.
TOP