Tabung Pembinaan dan Pembangunan SIAF

Tabung Pembinaan dan Pembangunan Sekolah Islam Al Farabi adalah tabung yang diisi hasil sumbangan orang ramai yang dikhususkan untuk urusan pembangunan fizikal Sekolah Islam Al Farabi. Antara perbelanjaan yang digunakan adalah untuk membina bangunan, membaikpulih bangunan dan persekitaran sekolah.

Dana daripada Tabung Pembinaan dan Pembangunan Sekolah Islam Al Farabi telah sepenuhnya dibelanjakan untuk pembangunan fizikal sekolah. Selain membeli tapak tanah sekolah sedia ada, bangunan-bangunan yang didirikan di atasnya juga adalah hasil sumbangan orang ramai melalui Tabung Pembinaan dan Pembangunan Sekolah Islam Al Farabi.

Sumbangan ke Tabung Pembinaan dan Pembangunan Sekolah Islam Al Farabi boleh dimasukkan terus ke akaun berikut:

PEMBINAAN DAN PEMBANGUNAN SEKOLAH ISLAM AL FARABI

noaccpembinaandanpembangunan

bankislam1
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

Sekolah Islam Al Farabi juga menyediakan Tabung Am Sekolah Islam Al Farabi kepada orang ramai yang mempunyai wang atau dana tidak patuh syariah seperti hasil riba' dan sebagainya untuk disalurkan ke dalam tabung tersebut untuk tujuan membaik pulih prasarana tertentu seperti tandas sekolah, pagar sekolah dan sebagainya. Semua hasil dana daripada Tabung Am Sekolah Islam Al Farabi sepenuhnya dibelanjakan untuk membaikpulih prasarana tertentu sahaja.

Sumbangan ke Tabung Am Sekolah Islam Al Farabi boleh dimasukkan terus ke akaun berikut:

TABUNG AM SEKOLAH ISLAM AL FARABI

noacctabungam

bankislam1
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

“ Perbandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji benih, dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (rahmat) kurnia-Nya, lagi amat luas pengetahuan-Nya.”

( Maksud Surah Al-Baqarah ayat 261 ).

TOP